KOK, Hendrik

Achternaam

voornaam

geboorteplaats

geboortedatum

laatste woonplaats

beroep

vader

moeder

Kok

Hendrik

Weesp

23-08-1777

   

Dirk Kok

Maria Murk

stamboeknummer

legereenheid

datum entrée bij regiment

rang

nummer SHD

210

3e Regiment Grenadiers te Voet van de Garde

01-10-1810

grenadier

20 YC 11

Bijzonderheden

Overlijdensplaats en – datum

Op herstelverlof op 26-08-1812; met gratificatie van 125 francs

Delft, 24-11-1839