Genealogie: Inleiding

Onze interesse werd gewekt toen jaren geleden mijn schoonvader ons een postzegel schonk met de mededeling dat de familie verwand was met één van de drie mannen die hierop geportretteerd zijn.
Op deze herdenkingszegel van 1936 - 1937 staan de portretten van William Thomas Sampson, George Dewey en Winfield Scott Schley. Mijn schoonvader heeft indertijd de familiestamboom uitgezocht en uitgetekend.
Helaas hebben wij na zijn dood niets meer terug kunnen vinden.
Het enige wat er overgebleven was, is de geboorteakte van zijn vader en de postzegel.
In 2003 ben ik begonnen met het uitzoekwerk in de hoop dat ik op een gegeven moment onze stamboom kan linken aan die van Winfield Scott Schley, wiens voorvader John Thomas Schley in 1712 in Duitsland geboren is als Johann Thomas Schley en welke in 1739 naar Amerika geemigreerd is.

De postzegels met de portretten van William Thomas Sampson, George Dewey en Winfield Scott Schley.


Dit zijn foto's van Winfield Scott Schley.

Ben begonnen met de geboorteakte van opa Otto Karl Wilhelm Schley, daarop stonden de namen van zijn ouders Wilhelm Schley en Emilie Kriedemann, zijn geboortedatum 15 september 1891 en zijn geboorteplaats Schwarzenbek, Duitsland.
Heb toen de historicus van de gemeente Schwarzenbek aangeschreven met de vraag of hij uit wilde zoeken of er nog familie in Duitsland is.
Als antwoord kreeg ik de namen en geboortedata van 2 broers (Bruno Richard Arthur en Alfred Richard Oskar) en 1 zus (Agnes Elise Mathilde). Op mijn vraag naar de geboortedata van Wilhelm Schley, werd ik verwezen naar het Evangelische Kirchenbüro, omdat voor 1876 geboorten, huwelijken en sterfgevallen door de kerk werden geregistreerd.
Dus heb ik hen geschreven.
De geboortedata van Wilhelm Schley waren onbekend, omdat hij niet in Schwarzenbek geboren was, wel kreeg ik de geboorteakte van een oudere mij nog onbekende zus (Hilda Dora Carolina). Van een neef kreeg ik een document, dat mijn schoonvader had gemaakt ter ere van het 25 jarig huwelijksfeest van zijn ouders.
Daarop stonden geboortedata en plaatsen. Naar aanleiding daarvan ben ik op zoek gegaan naar de geboorteakte van oma en de huwelijksakte van opa en oma.
Toen bleek dat een aantal gegevens niet klopte.
Naar het stadsarchief van Dordrecht gegaan en daar in de burgelijke stand de gezinskaart van de vader van oma opgezocht, toen had ik meteen de gegevens van haar moeder en broers en zussen.
Heb via het Gemeentearchief Amsterdam de geboorteakte van oma opgevraagd.
Bedacht toen dat de familie in Utrecht woonde in 1920 omdat mijn schoonvader in dat jaar geboren is. Dus een bezoekje gebracht aan het Utrechts Archief. Daar vond ik de gezinskaart van opa en daar stond op dat hij voor die tijd in Rotterdam had gewoond.
Dus via internet het Rotterdams archief geraadpleegd en daar vond ik de huwelijksakte.
Hierop stond vermeld als getuige Simon Philips, oud 43 jaar, wonende te Amsterdam, zwager van de bruidegom. Dat betekende dus dat hij getrouwd was met één van de zusters.
Omdat het huwelijk plaatsvond in 1919 en hij toen 43 jaar oud was, moest zijn geboortedatum zo rond 1876 liggen. Heb toen ingelogd op de website van het Gemeentearchief van Amsterdam en daar bij de gezinskaarten gezocht naar S. Philips. Vond toen een lijstje waarvan er één geboren was op 26-4-1876, heb hier toen een kopie van opgevraagd. Groot was mijn verbazing toen bleek dat hij getrouwd was met een mij tot nog toe onbekende zuster Anna Emma Louise Schley.
Maar dat bracht mij nog niet verder naar de geboortedata van Wilhelm Schley en Emilie Kriedemann.
Iemand op een emaillijst raadde mij aan om eens te kijken bij het CBG, heb toen een lijst geprint en ingevuld. Na drie weken kreeg ik de door mij gevraagde informatie en eindelijk wist ik waar en wanneer ze geboren waren. Met deze gegevens het Hamburgs Staatsarchief geschreven en vlak voor de Kerst kreeg ik een kopie van de gezinskaart waaruit bleek dat de door mij gezochte Wilhelm Schley, toch iets anders heette, nl. Johann Wilhelm Friedrich Schley en dat hij in 1847 in Penzlin geboren was.
De naam van zijn vrouw was voluit Ida Alwine Emilie Kriedemann en zij was in 1854 geboren in Stolzenhagen. Met deze gegevens vond ik op de website van de LDS een hele familietak.
Omdat ik van plan was een familieboek te maken, las ik nog eens alle email van de afgelopen jaren door, om een beeld te krijgen van de chronologische volgorde van het geheel.
Toen kwam ik een mailtje tegen waarin een paar namen stonden, die mij nu ineens heel bekend voor kwamen. Had destijds op goed geluk de fa. Wilhelm Schley in Hamburg aangeschreven met de vraag of ze familie waren. Had toen antwoord gekregen van de kleinzoon met een paar namen, maar die kwamen mij toen niet bekend voor. Nu dus wel.
Weer contact met hem opgenomen en hij blijkt dus inderdaad familie te zijn.
Hij had nog een paar uittreksels in zijn bezit en heeft mij daarvan een kopie gestuurd.
Maar de link naar Johann Thomas Schley heb ik nog steeds niet gevonden.
Heb inmiddels nog drie kinderen gevonden van Karl Friedrich Theodor, welke allen in Berlijn geboren zijn.

Heb daarna nog een paar firma's Schley aangeschreven en van twee van hen kreeg ik een hele stamboom toegestuurd. Eén uit Essen en één uit Saarbrücken.
Deze heb ik in Legacy ingevoerd, maar ik heb geen link gevonden.
Verder ook nog brieven gestuurd naar mensen in Hamburg en Lübeck.
Drie reakties ontvangen van mensen die tot de verre familie behoren en 1 reactie van een achterneef (Günter de zoon van Bruno Richard Arthur).
Van hem heb ik een aantal interessante gegevens gekregen, de namen en geboortedata van 2 oudere zussen van opa (Olga Wilhelmina en Meta Agnes Auguste Emilie), welke mij onbekend waren en een uittreksel van de gemeente Dordrecht waaruit blijkt dat de familie daar een tijdje heeft gewoond.

In de vakantie van juli 2007 zijn we naar Duitsland geweest. Eerst op bezoek bij Dirk Osswald een verre achterneef van Don. Hij heeft een staalfabriek in Trittau.
Daarna zijn we doorgereden naar Pieverstorf, in 1763 de woonplaats van de oudst gevonden voorvader Jürgen Friedrich Schley welke getrouwd was met Hedwig Christine Schock geboren in 1698, het paar was kinderloos.
Volgens een akte in het Kirchenbuch van Ankershagen werd op 28 mei 1763 in Pieverstorf, Johann Friedrich Schley geboren. De moeder was het dienstmeisje Marie Dewitz.
Gegevens en foto's zijn te vinden in het menu onder Pieverstorf.

Tijdens ons tweede bezoek in Duitsland weer bij Dirk Osswald geweest, hij had nog wat gegevens en documenten. Daarna naar Günter in Hamburg. In 2009 zijn we naar Walter in Lübeck geweest. Het was frappant om te zien dat hij zowel uiterlijk als in manier van doen als twee druppels water op mijn overleden schoonvader lijkt.

Alle familiegegevens heb ik ingevoerd in het programma Legacy V7.0 wat gratis te downloaden is van internet. Vanuit dit programma een export gedaan naar een GEDCOM, dit is een tekstbestand, wat weer geladen kan worden bij de verschillende genealogie websites zoals Ancestry.com en Rootsweb.com.
Met GED2WWW.EXE kun je van een GEDCOM bestand een aantal .html files aanmaken, welke gebruikt kunnen worden voor een website.