Heel veel organisaties zijn afhankelijk van of werken met vrijwilligers. Zonder de inzet van vrijwilligers komen veel dingen niet van de grond. Activiteiten worden niet georganiseerd, omdat er geen tijd en/of geld voor is. Het is ook overduidelijk dat beroepsmatige zorg en welzijn worden geminimaliseerd. Dat betekent dat er een extra beroep wordt gedaan op vrijwilligers.
Jongeren en kinderen leren voor een flink deel buiten school en gezin. Het vrijwilligerswerk speelt hierin een hele grote rol. Organisaties als Scouting, Plattelandsjongeren, Jongerenwerk, sportclubs, speeltuinen en vele anderen bieden een keur aan activiteiten. Maar hiervoor zijn wel vrijwilligers nodig.
Het is belangrijk dat een vrijwilliger zich aan een organisatie wil binden. Maar wat zorgt ervoor dat vrijwilligers hun schaarse tijd aan een organisatie willen besteden?

Er zijn diverse redenen waarom mensen vrijwilligerswerk willen doen:

 • andere mensen ontmoeten;
 • vrije tijd nuttig besteden;
 • talenten ontdekken en ontwikkelen;
 • iets voor een ander doen;
 • kennis aan een ander ter beschikking stellen;
 • met iets anders bezig zijn en daardoor het dagelijkse werk kunnen relativeren;
 • idealen uitdragen;
 • meer levensvreugde;
 • de kijk op de maatschappij verbreden;
 • ervaring opdoen, als opstapje naar betaald werk;

Organisaties die vrijwilligerswerk coördineren :

 • Versa
 • Humanitas
 • Rode Kruis
 • Nationaal Ouderenfonds
 • Unicef
 • Enz.

 

Heeft u een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Dat mag, mits dit aan bepaalde voorwaarden voldoet en u het meldt bij het UWV. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Ook is het een manier om uw sociale contacten te onderhouden. Maar bent u op zoek naar betaald werk? Dan mag het vrijwilligerswerk uw re-integratie niet in de weg staan.

Wat is vrijwilligerswerk volgens UWV?
Vrijwilligerswerk is werk:

 • waarvoor u niet betaald krijgt (op een mogelijke onkostenvergoeding na) en waarvoor u ook geen betaling kunt verwachten;
 • dat u doet voor een kerk, moskee of een maatschappelijke organisatie (zoals een sportvereniging of een bejaardentehuis);
 • dat u of een ander niet eerder voor loon deed;

Geldt dit niet voor het werk dat u doet? Dan is het geen vrijwilligerswerk. Voor UWV bent u dan niet bezig als vrijwilliger. Dit heeft gevolgen voor uw uitkering. Vraag daarom voor de zekerheid altijd aan uw arbeidsdeskundige of adviseur werk of u inderdaad vrijwilligerswerk doet.

gepubliceerd op 25-6-2014