Statushouders zijn asielzoekers die erkend worden als vluchteling en daardoor een vluchtelingenstatus hebben, zij worden ook wel vergunninghouders genoemd. Statushouders hebben een verblijfsvergunning en mogen in Nederland werken of een opleiding volgen. De overheid wil dat iedereen meedoet in de Nederlandse samenleving. Vluchtelingen die in Nederland mogen verblijven, moeten daarom inburgeren. Want met kennis van de taal en samenleving hebben vluchtelingen meer kans op een baan en een vast inkomen. Ook bevordert de kennis van het Nederlands de integratie in de Nederlandse samenleving.

Sinds 2016 organiseert het Kursusprojekt Loosdrecht www.kploosdrecht.nl in samenwerking met de gemeente Wijdemeren een participatiecursus voor statushouders. Tijdens deze cursus van drie middagen, welke geleid wordt door Herman Stuijver leert men wat in Nederland de begrippen gelijkheid, solidariteit, participatie en democratie inhouden. Er zijn tolken aanwezig om alles te vertalen.
De tweede middag werd besteed met een bezoek aan kasteel Sypesteyn en een rondleiding door de tuin, daarna was de Sijpekerk aan de overkant aan de beurt, waar dominee Rien Roelofse enthousiast vertelde over het geloof en een filmpje liet zien van een kerkdienst. Daarna was de beurt aan de bibliotheek waar men met drankjes en wat lekkers werd ontvangen. Hier kreeg men te zien wat er allemaal op het gebied van taalcursussen te vinden is en kregen de mensen een informatiepakket mee. De middag werd afgesloten met een bezoek aan cafetaria de Schakel waar iedereen kon genieten van patat en kroketten.
Op de laatste middag kwam een wijkagent iets vertellen over het werk van de politie en hoe men deze kan benaderen in geval van problemen. Tevens werd er iets verteld over de gezondheidszorg en mondhygiëne, welke telefoonnummers er beschikbaar zijn en waar men terecht kan. Er werd een presentatie getoond over de regering, het koningshuis en de grondwet. Aan de hand van een quiz en een vragenformulier werd de kennis van de deelnemers getest.
Na afloop ondertekende iedereen de participatieverklaring en kregen ze hem uitgereikt door wethouder Rosalie van Rijn die hen veel succes wenste met de verdere inburgering.

Gepubliceerd op 21 augustus 2019