Wij krijgen de laatste tijd steeds meer mailtjes waarvan je denkt, hier klopt iets niet. Ze lijken zo echt, maar je weet dat je het product niet besteld hebt en dat je je rekeningen op tijd betaald hebt en dan krijg je zo iets:

===========================================================

Behandeld door: TransIP Domein Registratie
Direct tel. nr.: 088 – 452 71 31

Openstaande vordering, BELANGRIJK!

Geachte mevrouw/heer.

In de bijgevoegde factuur verwijzen wij u naar de eerder ontvangen herinnering(en). Wij stellen u hierbij de gelegenheid om het verschuldigde bedrag van €93,50 met rente binnen 14 dagen te voldoen op ons IBAN-rekeningnummer NL50ABNA0471467210 t.n.v. St. Derdengeleden Intrum Justitia Nederland B.V. onder vermelding van het referentienummer.

Blijft betaling uit, dan zijn wij genoodzaakt cliënt te adviseren om over te gaan tot het opstarten van een gerechtelijke procedure. De kosten die hieruit voortvloeien zullen geheel voor uw rekening komen.
Voor directe betaling en meer informatie over deze vordering gaat u naar onze website www.intrum.nl

U kunt hiervoor de gegevens gebruiken die op de factuur staan vermeld. U kunt hier ook terecht voor overige vragen.

Hoogachtend,

Intrum Justitia

De buitengerechtelijke incassokosten kunnen zijn verhoogd met btw in het geval dat de schuldeiser een niet btw-plichtige ondernemer is in de zin van art. 7 en 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968

Intrum Justitia Nederland BV Handelend onder de naam Intrum Justitia
Postbos 84096 2508 AB Den Haag H.R. Den Haag 27134582
BTW nr. NL008488666B01 Lid van NVI

===========================================================

Je zou er bijna intrappen, maar wees voorzichtig. Controleer altijd de gegevens bij de betreffende firma of instantie. En open NOOIT de bijlagen, vooral niet een .zip bestand, zoals in dit geval Factuur001.zip.

Wij hebben meerdere email adressen en toevallig kwam er tegelijkertijd op ieder adres zo’n mailtje binnen. Maar ook als je slechts één email adres hebt, kijk uit, je haalt jezelf een boel narigheid op de hals.

De link naar de website is wel echt, daar staan voorbeelden van phishing mails en kun je ook lezen wat je ertegen kunt doen:
www.intrum.com/nl/Pers-en-publicaties/Nieuwsberichten/Nieuwsberichten-container/Phising-mail/

Op de website van de politie www.politie.nl/themas/phishing.html staat ook het één en ander.

Vertrouwen is goed, controleren is beter!

gepubliceerd op 14-4-2015