Graag niet in de wei met uw hond dan blijven koeien gezond!

Veehouders kunnen bij hun koeien te maken krijgen met Neospora caninum een ééncellige parasiet, een belangrijke veroorzaker van vruchtbaarheidsproblemen en een vroegtijdige verwerping van de vrucht (spontane abortus).
Bij honden kan besmetting leiden tot verlammingsverschijnselen.

Besmetting vindt plaats op twee manieren :
– de belangrijkste is die van de koe op het kalf
– de tweede is van de koe, via de hond, naar andere koeien

De hond die als gastheer van deze parasiet fungeert, brengt via zijn ontlasting de eitjes over in het gras of in water. Hondenpoep in de wei brengt risico’s met zich mee. Van belang is dan ook dat zoveel mogelijk mensen hierover geïnformeerd worden en er zo rekening mee kunnen houden bij het uitlaten van hun hond(en) in het buitengebied.
Koeien die voor de geboorte besmet zijn blijven levenslang drager van deze parasiet.
In 80 procent van de gevallen geven zij de besmetting door aan hun nakomelingen, welke het op hun beurt ook weer doorgeven.

Neospora is aan te tonen in het bloed, in tankmelk of in de verworpen vruchten.
De aanwezigheid van Neospora heeft grote gevolgen voor de vruchtbaarheid op een bedrijf en een besmetting is niet meer te genezen.
Een enkele keer komt er een abortusstorm van Neospora voor welke vaak volgt op de komst van een nieuwe hond of puppy’s. Naast de schade ten tijde van de abortusstorm, is de schade in de twee daaropvolgende jaren groot. Deze bedraagt gemiddeld 50 euro per aanwezige melkkoe. Dit is een gevolg van kosten door voortijdige afvoer, melkproductiedaling en langere tussenkalftijd. Door een snelle opsporing van de besmetting en het tijdig nemen van maatregelen kan de schade worden beperkt.

De belangrijkste risicofactor is het hebben van een hond op het bedrijf. Indien er een hond aanwezig is dient voorkomen te worden dat de hond in de afkalfstallen in de ligboxenstal kan komen.

Maatregelen die genomen kunnen worden zijn:

  • Voorkom dat het voer van rundvee verontreinigd wordt met hondenpoep
  • Laat geen honden bij de koeien in de wei, in de afkalfstal of op de roosters
  • Laat bij voorkeur helemaal geen honden toe in de stal
  • Voorkom dat honden zich besmetten door het eten van besmet materiaal van de koeien (nageboorte, vruchtwater, verworpen vruchten, rauw vlees)
  • Bij de aankoop van nieuwe runderen is het belangrijk om deze eerst de onderzoeken op aanwezigheid van de parasiet

gepubliceerd op 18-9-2013