De mens oefent invloed uit op het klimaat door de uitstoot van stoffen die broeikasgassen vormen. Dit zorgt ervoor dat de aarde opwarmt, de ijskappen smelten, er meer neerslag valt en de zeespiegel stijgt.

 

 

 

Dit heeft grote gevolgen voor mens, dier en milieu:

  • De biodiversiteit verandert, aan de ene kant verdwijnen er planten en dieren terwijl er aan de andere kant ook soorten bij kunnen komen
  • Door stijging van de temperatuur smelten ijskappen en gletsjers waardoor de zeespiegel stijgt. Als gevolg daarvan komen er meer overstromingen
  • Warmer water vergroot het risico op algen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid
  • Door verzilting van het water kan er een tekort aan zoet water ontstaan en kunnen oogsten verloren gaan
  • Klimaatverandering zorgt voor extremer weer

Hoe maak ik mijn levensstijl klimaatvriendelijk:
Door ons energieverbruik onder controle te houden kunnen we sterk bijdragen aan een daling van de uitstoot van broeikasgassen.
De beste energie is ongebruikte energie!!!

Voeding
Het eten van verse lokale seizoensproducten en indien mogelijk vleesarm. De productie en opslag van levensmiddelen buiten het teeltseizoen leidt tot een hoger energieverbruik. Minder vlees eten is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor het klimaat.

Transport
Kijk bij het kopen van een andere auto naar het energielabel. Zorg voor de juiste bandenspanning. Haal overbodig gewicht uit de auto. Gebruik indien mogelijk vaker het openbaar vervoer. Vliegverkeer is goed voor 2% van de totale uitstoot van broeikasgassen, waarvan 40% voor particulier gebruik. Dat lijkt niet zoveel, maar de luchtvaart is een sector die sterk groeit. Doordat ze op grote hoogte in ijle lucht worden uitgestoten en niet op zeeniveau, dragen de uitlaatgassen van vliegtuigen bovendien vier keer zoveel bij aan het broeikaseffect.

Wonen
Neem isolatiemaatregelen. Voorkom tocht (plaats een gordijn voor het trapgat). Plaats zonnepanelen. Gebruik LED lampen en groene stroom. Doe het licht uit in een kamer waar niemand aanwezig is. Laat apparaten niet onnodig aan staan. Let bij het kopen van een apparaat op het energielabel.

Recycling

  • Afval scheiden
  • Materialen zoals papier, glas, textiel, plastic, vet en metaal kunnen hergebruikt worden om andere producten van te maken
  • Niet alles zomaar weggooien, maar een tweede bestemming voor zoeken: verkopen via internet, weggeven aan een kringloopwinkel of een instelling zoals Sherpa

Er zijn ook onverwachte vormen van recycling: het omzetten van visafval, Griekse yoghurt, visnetten en olijfolie tot een grondstof voor een ander product.
Zie: www.nemokennislink.nl/hergebruik-herbekeken

De aanpak van milieuproblemen is noodzakelijk. Ieder mens kan een klein beetje doen, maar als we het met z’n allen doen heeft het wel degelijk impact.

gepubliceerd op 29-1-2018