De geschiedenis van deze kerk gaat terug naar 1402 wanneer Johannes Hus zich openlijk verzet tegen de Rooms Katholieke Kerk. Hij is daarvoor uiteindelijk op de brandstapel beland. Het Rooms Katholicisme was de staatsgodsdienst en iedere andere geloofsopvatting werd als ketterij gezien.

In 1719 maakte de jonge Duitse edelman Nikolaus Ludwig graaf von Zinzendorf en Pottendorf een ‘grand tour’ waarbij hij ook de Republiek aandeed. Teruggekeerd van zijn reis probeerde de graaf zijn religieuze idealen in de praktijk te brengen en richtte hij in Saksen een godsdienstige gemeenschap op. Hij deed dat in Herrnhut, aan de voet van de Hutberg (gelegen in het uiterste zuidoosten van Duitsland, op de grens met Tsjechië). Bovenop de berg liet hij een uitkijktoren bouwen met een dubbele betekenis. Een toren van waaruit men kon uitzien naar de Heer, maar ook een plek onder het toeziend oog van de Hoogste. In die gemeenschap kwamen Von Zinzendorfs piëtistische opvoeding en zijn ‘philadelphische’ (broederlijke) inslag samen: een geloof gebaseerd op persoonlijke beleving, bijeenkomsten en bijbelstudie. Hij was er op tegen een eigen sekte te vormen. Zijn gemeenschap moest door middel van de ‘broederschap der gelovigen’ de eenheid van de christenen bevorderen.

In 1722 verleent de Graaf van Zinzendorf een kleine groep volgelingen van Johannes Hus onderdak. De gemeenschap krijgt de naam ‘Hernhut’: onder de hoede des Heren. Later werden ze wereldwijd bekend als de Hernhutters.
Graaf van Zinzendorf kwam in 1732 naar Nederland waar enkele Doopsgezinden zich bij hem aansloten. In 1745 vestigden zij zich met toestemming van de Heer van Zeist, Cornelis Schellinger, in de tuinen van slot Zeist. Daar ontstonden het Broeder- en Zusterplein, waar heden ten dage nog het in 1768 gebouwde kerkgebouw van de Broedergemeente Zeist staat.

In de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden kreeg hij aanvankelijk toestemming van de weduwe van stadhouder Johan Willem Friso, Marie Louise, om in IJsselstein een gemeente te stichten. Na een aantal jaren echter kwamen de Hernhutters in botsing met de gevestigde gereformeerde kerk en durfde Marie Louise ze niet langer meer te beschermen. De gemeenschap keek toen uit naar een nieuw onderkomen.
Bron: www.canonvannederland.nl/nl/utrecht/zuidoost/hernhutters-in-slot-zeist

Na in IJsselstein geen toestemming te hebben gekregen voor een ‘Godsakker’ of ‘Gottesacker’ vestigde de Evangelische Broedergemeente, ofwel de Hernhutters, zich in 1746 in Zeist. De Staten van Utrecht, die geenszins van plan waren geweest om zich in een theologisch dispuut te storten, stelden zich coulant op ten aanzien van een ‘Gottesacker’. Aanvankelijk werd er begraven door de Broedergemeente zonder toestemming, maar wel met stilzwijgende instemming, als de verschuldigde begrafenis- kosten maar aan de kerk in Zeist werd voldaan.
Bron: www.dodenakkers.nl

De Hernhutters houden niet van onenigheid over allerlei dogmatische geloofspunten en willen terug naar een oprecht geloof in de Heer Jezus Christus. Zij leven sober, vroom en toegewijd. Er wordt veel aandacht besteed aan scholing en zending. In de diensten is de rol van de muziek bijzonder groot. Men beschikt ook over een eigen begraafplaats bij slot Zeist. Op de meeste grafstenen staat ‘de dagtekst’; dat is de tekst die de broeder of zuster heeft begeleidt bij de dagelijkse werkzaamheden. Er liggen niet alleen mensen begraven uit Nederland maar uit alle zendingsgebieden, van Groenland tot Zuid-Afrika. De begraafplaats moest volgens de richtlijnen van de Graaf van Zinzendorf prachtig aangelegd worden en het grasveld verwijst dan ook naar het groen van het Paradijs. De wandelpaden zijn aangelegd in de vorm van een kruis met daarlangs lindenbomen (de hartvormige bladeren verwijzen naar het geloven vanuit het hart). Ook de graven zijn op een speciale manier ingedeeld, namelijk naast de ongehuwde mannen liggen de gehuwde mannen, daarnaast de weduwnaars en daarnaast de mannelijke kinderen. Ook de zusterkant kent deze identieke indeling.
Bron: www.kerkzoeker.nl/evangelischebroedergemeente

Op www.online-begraafplaatsen.nl/begraafplaats/1941/Begraafplaats-Broedergemeente-Hernhutter-Zeist vind je:

1) een gravenlijst met naam, geboortejaar, overlijdensjaar, grafnummer en een link naar een foto van de grafsteen, idnr en aanduiding.

2) een personenlijst op alfabetische volgorde met naam, geboortedatum, overlijdensdatum, leeftijd, naam echtgenoot/echtgenote, opmerking, idnr en aanduiding.

De lijsten beslaan een periode van 1953 tot 2015. Van 25 mensen zijn geen overlijdensdata vermeld omdat de gegevens te recent zijn.

Aantal graven: 387

De meest voorkomende namen zijn:

Meier (15x), Groenewegen (11x),
Hatt (8x), van Riezen (6x),
Lachman (5x), Schütz (5x),
van Zanten (5x), Dingemans (4x), Jensen (4x), Wolff (4x).