Heel veel mensen weten het niet, maar een groot deel van hen heeft ergens wel een Duitse voorouder. Dit komt omdat in de periode van de 15e tot de 19e eeuw miljoenen mensen, vanwege de armoede die in grote delen van Duitsland heerste, naar onze contreien migreerden omdat hier de leefomstandigheden beter waren en er veel behoefte was aan personeel zoals dienstbodes, bemanning voor VOC schepen, arbeidskrachten in de scheepsbouw, seizoensarbeiders in de tuinbouw, turfstekers en soldaten om maar wat te noemen. Nederland was met name in de Gouden Eeuw één van de meest rijke gebieden. Ook trokken jonge ongetrouwde Duitsers naar het buitenland om werkervaring op te doen. Ze ontmoetten hier een partner, trouwden, stichtten een gezin en gingen niet meer terug.
Toch zijn er ook veel Nederlanders naar Duitsland getrokken, vooral in de 16e en 17e eeuw toen protestanten die richting op vluchtten, omdat het daar in de lutherse staten veilig voor hen was.

Toen aan het einde van de 18e eeuw de welvaart hier minder werd kwam er een eind aan dit soort migratiestromen. Echter zo rond 1900 kwamen weer vele Duitsers hierheen, dit keer waren het handelaren die hun goederen kwamen verkopen. Een klein deel van hen vestigde zich permanent en opende winkels, welke later uitgroeiden tot welbekende winkelketens, terwijl de rest hun handelswaar verkocht langs de deur, op straat of op de markt.

Alhoewel de Duitse privacywetgeving strenger is dan de Nederlandse, zijn er voor diegenen die zich met genealogie bezig houden, de laatste tijd gelukkig wat meer bronnen beschikbaar.
De meest bekende/gebruikte zijn:
Ancestry, Familysearch, CompGen, Geneanet, Matricula en Archion.
Ook zijn er in Duitsland heel veel genealogie verenigingen.

Hier in Nederland kun je terecht bij de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (WGOD) welke in 1968 is opgericht en zo’n 550 leden heeft. Het doel van de vereniging is: het vergemakkelijken van de oriëntering ten behoeve van het genealogisch onderzoek in Duitsland.
Met dat doel worden bijeenkomsten georganiseerd en publicaties uitgegeven. Tevens worden diegenen die genealogisch onderzoek in Duitstalige gebieden (willen) verrichten desgewenst met raad bijgestaan.
In het voor- en najaar wordt op een zaterdag, in Baarn een bijeenkomst gehouden met lezingen van Duitse en Nederlandse deskundigen. En wordt u in de gelegenheid gesteld te oefenen in het lezen van oud-Duits schrift. Ook kunt u met andere leden ervaringen uitwisselen. Leden ontvangen 3 tot 4 keer per jaar het verenigingsblad Gens Germana. Op de website www.wgod.nl staat heel veel informatie, waaronder een pagina met links naar Duitse bronnen.

Ik ben dit voorjaar lid geworden, omdat ik tijdens het uitzoeken van de voorouders van mijn vaderskant erachter ben gekomen dat, ofschoon de familie de Brui(j)n sinds 1707 altijd in Utrecht heeft gewoond, er een paar voorvaderen zijn geweest die met een Duitse vrouw zijn getrouwd.
Eén daarvan was Pieter de Bruin die in 1820 trouwde met Marija Hendrika Zorn afstammeling van Hans Zorn (geboren omstreeks 1680 in Remlingen en wiens achterkleinzoon Johann Reinhard Zorn samen met drie van zijn broers rond 1766 vanuit Wesel naar Utrecht trok omdat hun ouders en een broer in korte tijd na elkaar overleden tijdens een epidemie). Over deze familie Zorn is een boek geschreven.

De andere was mijn overgrootmoeder Martha Elisabeth Bück wiens grootvader zich begin 1800 in Zeist vestigde.
Buiten Duitse voorvaderen, ben ik ook nog Frans klinkende namen tegengekomen zoals Caron, Schadron en Marchal, maar daar is helaas heel veel minder van te vinden.

Het resultaat van mijn zoektocht naar de verschillende stambomen is wel dat ik opmerkelijke feiten en nieuwe (levende) familieleden gevonden heb.

gepubliceerd op 11-7-2018